Biblioteka

Godziny Pracy

 • Poniedziałek: 940 -1325
 • Wtorek: 845 -930 ,1030 -1230
 • Środa: 1030 -1330
 • Czwartek: 800 -1030   1220-1320
 • Piątek: 1130 -1330  

Regulamin Biblioteki

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki lub czasopisma na okres czterech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
 9.  Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

Regulamin Czytelni

 1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 3. Obowiązuje zakaz jedzenia i picia.
 4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 5.  Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
 6. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.
 7. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
 8. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.