Dla rodziców 2

RADA RODZICÓW VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. GABRIELA NARUTOWICZA W OLSZTYNIE

Nr r-ku 17 1540 1072 2107 0003 1216 0001

Informujemy Państwa, że w roku szkolnym 2020/2021 składka na Radę Rodziców wynosi do 50 zł.

Plan

Temat nr 1

Karta pracy nr 1

Temat nr 2

Karta pracy nr 2

Temat nr 3

Karta pracy nr 3

Temat nr 4a

Temat nr 4b

Temat nr 4c

Karta pracy nr 4

Temat nr 5a

Temat nr 5b

Temat nr 5c

Karta pracy nr 5

Ark3.xls

Ark5.xls

Użycie funkcji „JEŻELI”

Trzy funkcje

Użycie funkcji LUB i ORAZ

Wykres1.xls

Wykres3.xls

Wykres4.xls

Baza1.xls

Sortowanie proste i złożone

Ark7.xls

Filtrowanie danych

Filtrowanie danych cz.2

Baza4

Baza-zadanie

Temperatury-zadanie

Temp.txt

Zadanie-Upusty

Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w roku 2021 zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO , technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie

Jest już dostępny szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w VI LO w roku szkolnym 2020/2021:

Podręczniki po gimnazjum

Podręczniki po szkole podstawowej

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Oto wszystkie ważne dokumenty, na których opiera się działalność naszej szkoły:

statut szkoły

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

szkolny program wychowawczo-profilaktyczny