Dla rodziców

RADA RODZICÓW VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. GABRIELA NARUTOWICZA W OLSZTYNIE

Nr r-ku 17 1540 1072 2107 0003 1216 0001

Informujemy Państwa, że w roku szkolnym 2020/2021 składka na Radę Rodziców wynosi do 50 zł.