Historia Szkoły

Historia szkoły

Pierwotnie – w budynku naszej szkoły – mieścił się Zespół Szkół Budowlanych im.Gabriela Narutowicza. W 1990 roku zostało założone VI Liceum Ogólnokształcące, istniejące wspólnie z klasami technikum zawodowego. W tym czasie ZSB utraciło swoje imię, a liceum, z racji tego, że było nowo powstałe, nie otrzymało jeszcze takowego. Obie szkoły funkcjonowały więc bez imienia. Szkoły istniały wspólnie do 1993roku, kiedy to odeszły ostatnie klasy ZSB.

W 1992 roku dyrekcja VI LO wystąpiła do Kuratorium Oświaty z prośbą o utworzenie klas o rozszerzonym programie wychowania fizycznego. 1.09.1995 roku została podjęta decyzja o rozwiązaniu szkoły zawodowej i technikum budowlanego. Od tego czasu VI LO zaczęło działać jako samodzielna jednostka szkolna.

Rozpoczęto starania o nadanie szkole imienia. W tym celu zorganizowano referendum wśród społeczności szkolnej, w wyniku którego na patrona szkoły wybrano Gabriela Narutowicza.

Uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynie, dnia 15.01.1997 roku nadano VI LO z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Pstrowskiego 5 imię Gabriela Narutowicza. Uchwała ta obowiązuje od 17.03.1997 roku.

W rocznicę urodzin Gabriela Narutowicza organizowany jest wśród klas pierwszych konkurs wiedzy o patronie.

Poczyniono starania o przyznanie szkole sztandaru. Wspólnymi silami uczniów, nauczycieli oraz licznych sponsorów udało sie zebrać potrzebne pieniądze na projekt oraz wykonanie sztandaru.

W rok po nadaniu szkole imienia, odbyła sie uroczystość przekazania sztandaru. Swoją obecnością zaszczycili nas licznie zgromadzeni goście:

 • prezydent miasta Olsztyna
 • dyrektorzy olsztyńskich liceów wraz z pocztami sztandarowymi
 • dyrektorzy szkół średnich im. Gabriela Narutowicza z Warszawy, Łodzi i Bytomia wraz z pocztami sztandarowymi

oraz fundatorzy sztandaru:

 • Pan Tadeusz Gazda
 • Pani Jolanta i Michał Koszczuk
 • Pan Stanislaw Bym
 • Państwo Teresa i Henryk Lewandowscy
 • Pan Jerzy Jabłoński, dyrektor Olsztyńskiego Kombinatu Budowlanego
 • Pani Alicja Bączyk, dyrektor „Cezasu-Glob” w Olsztynie
 • Pan Józef Malgrem, dyrektor „Chłodni Olsztyn”
 • Pan Stanisław Brykała, dyrektor Centrali Produktów Naftowych „CPN”
 • oddział w Olsztynie- dowództwo Jednostki Wojskowej 28-29 w Olsztynie