Nabór 2020/2021

Rekrutacja do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza będzie prowadzona drogą elektroniczną poprzez stronę: edukacja.olsztyn.eu z wykorzystaniem platformy PUO link: https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej:

W roku szkolnym 2020/2021 utworzone zostaną następujące oddziały

Symbol oddziału Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Język obcy *:

1) pierwszy 2) drugi

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji

1A

j. polski, historia, jęz. angielski

1) j. angielski

2) j. niemiecki

j. polski, matematyka, historia,

wiedza o społeczeństwie

1B

geografia, wiedza o społeczeństwie,

jęz. angielski

1) j. angielski

2) j. niemiecki

j. polski, matematyka, geografia,

wiedza o społeczeństwie

1C

wiedza o społeczeństwie, informatyka,

jęz. angielski

1) j. angielski

2) j. niemiecki

j. polski, matematyka, informatyka,

j. angielski

1D

biologia, chemia, jęz. angielski

1) j. angielski

2) j. niemiecki

j. polski, matematyka, biologia,

chemia

* – jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w szkole podstawowej