Pedagog Szkolny

Godziny Pracy Pedagogów Szkolnych

Godziny pracy pedagogów szkolnych

  Anna Jaworska Wiesława Kwirant
Opieka nad klasami: IA, IBg, IC, Icg, IDg IIBg,  IICg, IIEg

IIIAg, IIIDg, IIIBg

IAg,  IB, ID

IIAg, IIDg

IIIEg

Poniedziałek 8.00 – 12.30 11.00 – 15.15
Wtorek 8.00 – 12.30 11.00 – 15.30
Środa 8.00 – 12.30 11.00 – 15.15
Czwartek 11.00 – 15.30 7.30 – 12.00
Piątek 10.30 – 14.30 7.30 – 12.00

Stypendia Szkolne

UWAGA!!!

1. Uczniowie, którzy:

– są zameldowani w Olsztynie oraz

– miesięczny dochód netto w ich rodzinach nie przekracza 528 zł (na osobę (oświadczenie o dochodzie za miesiąc sierpień), mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

W tym celu należy jak najszybciej zgłosić się do pedagoga szkolnego po wniosek stypendialny (p.103), wypełnić i złożyć dokumenty w gabinecie pedagoga w nieprzekraczalnym terminie – 13 września.

2. Uczniowie mieszkający poza Olsztynem spełniający powyższe kryterium dochodowe, mogą ubiegać się o stypendium w swoich gminach.