Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

dyrektor

Radosław Jankowski

wicedyrektor VI LO

Małgorzata Smolińska

biblioteka

Edyta Gołębiak

Aneta Całka

pedagog szkolny

Anna Jaworska

Wiesława Kwirant

język polski / wiedza o kulturze

[DK] Katarzyna Dubicka

[KG] Katarzyna Gagacka

[AK] Agnieszka Krupińska

[ZJ] Joanna Zwolińska

język angielski

[RG] Radosław Gmurkowski

[PK] Piotr Kulawczuk

[SD] Dariusz  Sobiewski

[JS] Joanna Szymczak

[CA] Aneta Całka

język niemiecki

[AK] Andrzej Kopiński

[SM] Małgorzata Smolińska

[MZ] Małgorzata Żerańska

matematyka

[KD] Krzysztof Deptuła

[MK] Marta Karbowska

[FA] Agnieszka Fligga

geografia / podstawy przedsiębiorczości

[GZ] Grażyna Ziółkowska

[GE] Edyta Gołębiak

historia / wiedza o kulturze

[WP] Paweł Wojno

[WS] Wojciech Szpaderski

wiedza o społeczeństwie

[EK] Emilia Kowalewska

biologia

[MW] Małgorzata Witkowska

chemia

[LP] Lidia Przygodzka

fizyka

[WR] Włodzimierz Rudzki

informatyka

[NA] Andrzej Nieścior

edukacja dla bezpieczeństwa

[EG] Edyta Gołębiak

[NA] Andrzej Nieścior

religia

[KK] Katarzyna Kiejdo

wychowanie fizyczne

[MD] Małgorzata Dąbrowska

[ED] Elżbieta Długosz

[TC] Tomasz Cygański

[PO] Krzysztof Połujański

[RJ] Radosław Jankowski

wicedyrektor Bursa Nr 3

Wiesław Żarczyński

wychowawcy Bursa Nr 3

Katarzyna Rusinek

Sylwia Smyk

Magdalena Kuś

Dorota Cichocka – Mróz

Sławomir Tunkiewicz

Anna Sarnowska

Agnieszka Ogonowska

Małgorzata Narożny

Maciej Pieczysty

Tomasz Cygański

Aneta Chorążewicz

Katarzyna Kowalska

Szymon Sztychmiler

Wiesław Żarczyński

Dwuliterowe skróty przy nazwiskach to oznaczenia poszczególnych nauczycieli na planach lekcji.